Veventures Holding Dijital Dönüşümün Önemine Odaklanıyor

dijital dönüşüme vurgu

dijital dönüşüme vurguVeventures Holding üyelerinden Vemarine Energy, Vebilişim Teknoloji, Vetarım ve 11Industry başta olmak üzere tüm şirketlerimizde geleceğe yönelik adımlar atılırken bir yandan da dijital dönüşüm süreçleri tamamlanıyor. Bu süreçleri yakından takip eden grup şirketlerimizden Vebilişim Teknoloji, tüm süreçlerde teknolojinin etkin kullanımı ile verimliliğin büyük oranda arttırılabileceğini öngörüyor.

Vebilişim Teknoloji Dijital Pazarlama Müdürü Muhammet Coşkun bu süreci şu sözleri ile değerlendirdi;

“Dijital dönüşümün önemi günümüz iş dünyasında oldukça yüksek. Bu nedenle de işletmelerin dönüşüme odaklanması rekabet avantajı sağlamalarına yardımcı olmakta. Bu süreç sayesinde işletmeler müşterilerine daha iyi hizmet sunabilir, iş süreçlerini optimize edebilir ve daha yüksek verimliliğe ulaşabilirler. Vebilişim Teknoloji olarak bizler de dijital dönüşüme önem veriyor ve operasyonel süreçlerimizden veri analitiğine kadar dönüşümü işimizin merkezine koyarak aksiyon alıyoruz.

Günümüz teknolojisi ve globalleşen dünya göz önünde bulundurulduğunda her işletmenin mikro ve makro anlamda kendi dijital dönüşümünü gerçekleştirmesi ve manuel süreçleri dijitalleştirmesi verimi doğrudan arttıracaktır. Dijital dönüşüm; işletmelerin iş süreçlerinde teknolojiden faydalanarak verimliliklerini artırmaları, müşteri deneyimlerini geliştirmeleri, daha hızlı ve daha maliyetsiz bir şekilde iş süreçlerini yönetebilmelerini sağlayan avantajlı bir süreçtir.

Yalnızca tek bir alanda değil, Veventures Holding bünyesindeki tüm grup şirketlerde aynı bakış açısı ile hareket ettiklerini belirten Veventures Holding Operasyon Müdürü Sedat Bektaş;

“Dijital dönüşüm, işletmelerin tüm süreçlerine dijital teknolojileri entegre ederek verimliliklerinin artmasını ve süreç yönetimi konusunda hız kazanmalarını sağlayan bütünsel bir dönüşümdür. Bu dönüşüm, hayatın her alanında ve her sektörde uygulanabilir. Özellikle analog cihazlar ve manuel süreç yönetiminden dijital platformlara geçilmesini, teknolojinin aktif kullanımını destekleyerek daha hızlı ve maliyetsiz veri analitiği tutulmasını ve yapay zeka araçlarından faydalanılmasını sağlamaktadır. Bizler de Vebilişim Teknoloji’de tam da bu ihtiyacı karşılamak amacıyla teknolojinin aktif kullanımı ve kurum içi yapay zeka eğitimleri ile dijital anlamda sektördeki farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bu bakış açısı ile Veventures Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Vebilişim Teknoloji; tüm süreçleri çağın ötesinde düşünme misyonuyla harmanladıklarının vurgusunu da yaptı.