Kurucumuz Sayın Vural’dan Sürdürülebilirliğe Vurgu

Sürdürülebilirlik; belirli bir kuruluşun ekolojik, sosyal ve ekonomik ortamda nasıl çalıştığını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratmaya yönelik iş yaklaşımı olarak tanımlanmakta. Diğer bir ifadeyle sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden şimdiki neslin ihtiyaçlarını karşılayan eylemlerdir.

Günümüzde şirketler iş modellerini gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için sürdürülebilir olacak şekilde dizayn etmekte. Veventures Holding da kurumsal sorumluluk bilincinde sürdürülebilirlik konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmekte. Bu bağlamda dahil olduğu tüm sektörlerde, sürdürülebilirlik anlayışı kapsamında dünyamızın ve insanlığın geleceği için oluşabilecek olumsuz etkileri en aza indirmeyi vizyonunun bir parçası olarak kabul etmektedir.

Konu hakkında Veventures Holding kurucumuz Sayın Nedim Vural; “Sürdürülebilirliği önemli bir değer olarak görüyoruz. Bu değerin günlük faaliyetlerinde ve davranışlarında ortaya koyan birçok kişi ve kuruluş tarafından paylaşılmakta olduğunu düşünüyoruz. Kuruluşlar ve bireyler olarak, mevcut çevresel ve sosyal koşullarımızı geliştirmede önemli bir rolümüz var. Bugünün insanı, gelecek nesillerle birlikte çözümler üretmeli ve uyum sağlamalı. Biz de Veventures Holding olarak bunun bilincinde hareket ediyoruz.” diyerek Veventures Holding’in sürdürülebilirlik misyonunu ortaya koymuştur.